Место проведения семинара “ПРЛ и ЕМДР” 23-24.02.2018